เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงาน
C.V.K. เปิดประตูสู่อาเซียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายการแข่งขัน
ภาษาไทย - การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาไทย
คณิตศาสตร์ - การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ป.4,5,6
วิทยาศาสตร - การแข่งขันพิซซา
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม - การตอบปัญหาอาเซียน
ศิลปะ - การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

- การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

- การแข่งขันจัดสวนถาดอาเซี่ยน

สถานที่แข่งขัน อาคาร 1971